فعالیت روزنامه نگاری جواد آذرنگار به روایت حسین مسرت
نوشته : حسین مسرّت

 روزنامۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و ورزشی یزد که به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی جواد آذرنگار در شهر یزد منتشر می‌شود .

 جواد آذرنگار متولد در شهرستان تفت، دارای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی یزد ولیسانس مهندسی عمران از دانشگاه سراسری یزد است .او تاکنون مسئولیت هایی چون : مسئول روابط عمومی فرمانداری یزد(۱۳۷۵- ۱۳۷۸ش) ، مدیر خانۀ مطبوعات یزد(۱۳۹۰) ، نایب رئیس خانۀمطبوعات استان یزد (۱۳۸۶تا ۹۰ و ۱۳۹۲ تـاکنون) ، بازرس خانۀ مطبوعات کشور(۱۳۹۰ تاکنون )، عضو هیئت مدیرۀ شرکت تعاونی مطبوعات کشور(۱۳۹۲تاکنون) و رئیس هیئت مدیرۀ شرکت تعاونی مطبوعاتی عصر قلم یزد ( ۱۳۷۸ش تاکنون) را در کارنامه دارد.همو مدیرمسئول مجله مثبت* ( بشارت یزد سابق) نیز هست که از بهمن ۱۳۹۱ش تاکنون به صورت ماهنامه با گسترۀ بین المللی چاپ می‌شود. انتشار هفته نامۀ روزنه(شهاب یزد سابق) نیز از دیگر فعّالیّت‌های مطبوعاتی اوست.این نشریه نیز از ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ش با صاحب امتیازی ومدیرمسیولی جوادآذرنگار و مدیرمسیولی و بنیانگذاری محمدعلی شاهنده ابتدا به عنوان دوهفته نامۀ شهاب یزد و سپس به هفته نامۀ روزنه با گسترۀ محلّی استان یزد درحال انتشار است..

     او فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۷۰ش با خبرنگاری روزنامۀ جمهوری اسلامی در یزد آغاز به کار کرد و پس از آن به ترتیب با روزنامه های: کیهان(۱۳۷۱) ،ابرار(۱۳۷۴-۱۳۷۳ش)،اخبار(۱۳۷۴ش)، سلام (۱۳۷۴-۱۳۷۸ش)،عصر آزادگان(۱۳۷۸-۱۳۷۹ش)،حیات نو( ۱۳۸۲-۱۳۷۹ش)، همبستگی(۱۳۸۰ش) و برخی مطبوعات دیگر ازجمله روزنامۀ همشهری در کیش،روزنامۀ سلام در کیش،هرمزگان و اصفهان،روزنامۀ اخبار در کیش، روزنامه های: صدای عدالت، آزاد،توس،نشاط،نوروز و هفته نامۀ جامعۀ مدنی که گاه به صورت همزمان و در مواردی نیز به دلیل وضعیّت توقیف مطبوعات در آن دوران کوتاه نیز بود،ادامه داد و هرچند وقت یک بار، ویژه نامه‌های استانی این نشریات را در استان‌های یاد شده، بویژه یزد سردبیری و منتشر می‌کرد تا آنکه در سال ۱۳۸۲ش سردبیر هفته نامۀ جنوب یزد به صاحب امتیازی سیدمحمّدکاظم مرتضوی شد.او همچنین نخستین نشریۀ جزیرۀ کیش را با همکاری روزنامۀ اخبار به نام اخبارکیش در این جزیره با سردبیری خود، منتشر کرد که بعدها پایه واساس ماهنامۀ شهرما،کیش شد.

     آذرنگار همزمان با سردبیری،سرپرستی و خبرنگاری نشریّات یاد شده، درخواست امتیاز نشریّۀ «طوفان امروز» باترتیب انتشار هفتگی را از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نمود و تا پیش از صدور مجوز، از بهمن ۱۳۸۰ش تا اسفند ۱۳۸۱ش سه شماره را به نام طوفان امروز در یزد چاپ کرد؛امّا در مرحله صدور مجوز،هیات نظارت برمطبوعات این نام را نپذیرفت و در۱۸ فروردین ۱۳۸۲ مجوز نشریه با نام «پیک بشارت» و به صورت دو هفته نامۀ با گسترۀ منطقه ای شامل: اصفهان، کرمان، هرمزگان و یزد به نام او صادرشد و نخستین شمارۀ آن را در ۱۳/۲/۱۳۸۲ش به صورت تمام رنگی انتشار داد .سپس با موافقت وزارت خانۀ نامبرده در آبان همان سال، نام آن را به«بشارت نو» تغییر داد و از ۱۸/۸/۱۳۸۲ با نام جدید چاپ شد.نشریّه از بهمن ۱۳۸۴ش به گونۀ هفتگی تبدیل شد و از ۲۳/۵/۱۳۸۷ش از منطقه ای به سراسری مبدّل شد. پس از آن از مرداد۱۳۸۹ش به دو شماره در هفته و از مهر ۱۳۸۹ش به سه شماره در هفته و از ۹ تیرماه ۱۳۹۳ روزنامۀ سراسری  شد.

     قطع روزنامه ۳۵* ۷۰ سانتیمتر و بهای آن ۵۰۰ ریال در آغاز بود که اکنون به ۳۰۰۰ ریال رسیده است. شمارگان روزنامه بین ۱۰۰۰۰تا ۵۰۰۰۰نسخه در نوسان بوده است و با توجه به کافی نبودن امکانات چاپ رنگی در یزد، به دلیل تیراژ و تعداد صفحات آن، از آغاز در چاپخانۀ بامشاد سبز تهران چاپ می‌شد تا اینکه با فراهم شدن امکانات، برخی شماره‌های آن در چاپخانه‌های پیمان یزد و خرد تفت و اکنون در چاپخانۀ رسانۀ برتر اصفهان نیز علاوه بر چاپخانه بامشاد سبز تهران چاپ می‌شود. تعداد صفحات آن در حدود ۸صفحه نوسان دارد و تعداد کارمندان نشریه ۱۷ نفر در یزد و ۵نفر در تهران است.

این نشریه همچنین در استان‌های البرز،فارس،اردبیل،هرمزگان،لرستان،آذربایجان غربی،قزوین و جزیرۀ کیش نمایندگی‌های فعّال داشته وگاه شماره‌های خاص یا ویژه نامه‌های اختصاصی را برای آن‌ها به صورت محلّی وگاه سراسری منتشر کرده است.

دفتر مرکزی این نشریه نیز علاوه بر یزد در تهران نیز فعّال است.

     برخی از نویسندگان شاخص و ثابت این نشریّه عبارتند از: الهۀ اسلامی( مدّتی سردبیر هم بود)، علی افخمی، محمّد امامی، علیرضا بهره ور، امید توفیق،حمید حکیمی، وحیدرضا خبّاززاده، سعیده السّادات درخش، صدرالدّین دهقان (مدتی سردبیرهم بود)، ویدا رجایی، علی صالحی،مسعود طوفان، محمد جواد عرفانفر، سیدحسین قوام الدّینی، احسان محمدی، مرتضی محمدی نژاد، حسین مسرّت، حسین معلم، سپنتا نیکنام، محمدعلی وزیری ، سیدرضا هاشمی زاده واکبر یزدانی .

آذرنگار دربارۀ انگیزۀ خود از نشر این روزنامه در سرمقاله ای در نخستین شماره آن نشریه با عنوان : « مانیفست پیک بشارت » می‌نویسد:« این نشریه در چهار چوب رکن چهارم دمکراسی و یکی از سه نهاد قانون اساسی با زیر بنای آیۀ شریفۀ : "فبشر عبادی الذّین یستمعون القول فیتبعون  احسنه" به اطّلاع رسانی می‌پردازد و تلاش می‌کند تا حقایق را به دور از قضاوت و جهت گیری هرچند هم تلخ باشد، پیش روی مخاطبین خود که مردم و مسئولین هستند، قرار می‌دهد»( ش۱، ص۱))بشارت نو به دلیل آنکه از ابتدا نشریّه ای بومی یزد بوده، در طول سالیان فعالیت خود کوشش کرده تا در وهلۀ نخست به بازتاب اخبار و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یزد بپردازد که در این راه از درج مقالات و نقدهای سیاسی – اجتماعی نیز کوتاهی نکرده است، چنانکه یک بار به دلیل نگارش مطلبی از ۲۰ /۱۱/۱۳۹۰ ش تا ۲۰ /۱/۱۳۹۲ ش به مدّت دو ماه توقیف شد، البته جز این پیش از آن نیز مدیرمسیول این نشریه بارها به دلیل انتشار مطالب انتقادی به دادگاه احضار شده ومحاکمه نیز شده است،البته بشارت نو در وهلۀ بعد به درج مقالات فرهنگی و تاریخی، اجتماعی و… نیز درباره  یزد مبادرت ورزیده است..محلّ دسترسی به این نشریه به غیر از بایگانی دفتر روزنامه ،در کتابخانه‌های ملّی ایران، مجلس شورای اسلامی، آستان قدس رضوی و بعضأ در کتابخانه وزیری یزد نیز مقدور است.البته پایگاه اینترنتی این نشریه نیز فعال است و نسخه pdf آن هرشماره پس از چاپ در اختیار مخاطبین فضای مجازی قرار می‌گیرد..

منابع :

آذرنگار ، جواد( مصاحبه۹/۱۰/۱۳۹۳)؛ بشارت نو و پیک بشارت، شماره‌های گوناگون.

به نقل از هفته نامه پرگار- شماره ۴۹ تاریخ دی ماه سال ۱۳۹۳