• عاقل ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنهاست. امام صادق (ع)